Tatuowanie królików znakowanie

Identyfikacja królików w hodowli
Identyfikacja królików w hodowli
Tatuowanie królików jest jedną z ważniejszych czynności technicznych w hodowli królików. Ma ona za zadanie usystematyzowanie i precyzyjne identyfikowanie pogłowia królików w obrębie pojedynczej hodowli, regionalnego związku hodowców królików a także na terytorium kraju. Tylko dzięki precyzyjnie prowadzonej identyfikacji królików możliwa jest rzetelne śledzenie rodowodu zwierząt.

Rodowód królików

Jak wiadomo rodowód powinien sięgać jak najdalej wstecz choć za dostateczny uznaje się rodowód obejmujący 3 pokolenia (rodziców, dziadków i pradziadków). Dokumentacja rodowodu powinna obejmować kilka zasadniczych cech takich jak: numery zwierząt naniesionych właśnie za pomocą tatuaży, daty urodzin, liczebność miotu oraz wynik oceny pokroju (oceny licencyjnej), często też informacje o wyróżnieniach na pokazach. Niewątpliwie spośród wymienionych wyżej informacji najważniejszą jest numer zwierzęcia. Ważne jest więc tatuaż aby naniesiony on został dokładnie, był trwały i czytelny. Rodowód jest cennym źródłem informacji potrzebnych przy kojarzeniu zwierząt.

Tatuaż królików

Tatuowanie królików tatuownicą uszną zaciskową
Tatuowanie królików tatuownicą uszną zaciskową
Tatuaż - zostaje zrobiony na fermie, w której urodziło się zwierzę. Do tatuażu królików używa się specjalnych metalowych kleszczy (tatuownica zaciskowa) z wkładami metalowymi (liter i cyfr ułożonych ze stalowych igieł). Aby wykonać tatuaż należy ułożysz w tatuownicy odpowiedni ciąg znaków. Następnie przemywa się ucho zwierzęcia tamponem nasączonym denaturatem. Teraz należy przyłożyć ucho królika do płaskiej części tatuownicy i mocno ją zacisnąć.

Zasady tatuowania królików

  Tatuaż powinien zwierać informacje o:
 • na lewym uchu - Symbol województwa oznaczony dużą literą (Białystok - A, Bydgoszcz - B, Gdańsk - G Kielce - E, Koszalin - C, Kraków - K, Lublin - L, Łódź - D, Opole - F, Olsztyn - O, Poznań - P, Rzeszów - R, Katowice - S, Szczecin - N, Zielona góra - Z, Wrocław - T i Warszawa W) oraz numer rejestracyjny fermy (nadany na stałe przez odpowiednie organy).
 • na prawym uchu:
  • Miesiąc i rok urodzenia, przy czym są tutaj dwie metody oznaczania roku urodzenia.

   Pierwsza metoda oznaczania miesiąca i roku urodzenia:
   Miesiąc podaje się w liczbach arabskich (1 - styczeń do 12 - grudzień) a rok w literach (A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z) na każdy rok kolejną literę, w 1964 obowiązywała litera P.

   Druga metoda oznaczania miesiąca i roku urodzenia:
   Miesiąc podaje się w liczbach arabskich (1 - styczeń do 12 - grudzień) i rok również podaje się w cfrach arabskich. Przykładowa numeracja :2724
   2 – miesiąc urodzenia (luty) 7 – rok urodzenia (2007) 24 – kolejny numer w stadzie (samica)
  • Kolejny numer zwierzęcia urodzonego na farmie. Jest to liczba ustalana przez samego hodowcę. Przy czym przyjmuje się, że cyfra parzysta oznacza płeć żeńską (samica), a cyfra nieparzysta męską (samiec).